Een ogenblik, U wordt naar tommyteleshopping doorgestuurd.